Senaste nyheterna

 • Pendeltågsstationen på Odenplan

  Pendeltågsstationen på Odenplan

  Just nu pågår febril aktivitet på många håll i Stockholm, en aktivitet som egentligen har pågått sedan i januari 2009, i samband med att man bygger Citybanan, en helt ny pendeltågstunnel som ska gå mellan Tomteboda och Stockholms södra. På vägen kommer dock den nya linjen att passera en helt […]

   
 • Turning Torso

  Turning Torso

  Turning Torso är ett av de mest spektakulära byggnadsprojekten som någonsin har genomförts i Sverige. Även om det är svårt att jämföra dagens byggnader utifrån komplexitet och svårighetsgrad med forna tiders byggnadsprojekt eftersom de hade andra förutsättningar förr i tiden finns det en aspekt som fastslår att det är något […]

   
 • Slopade byggprojekt i Västerås

  Slopade byggprojekt i Västerås

  Att bygga nytt och förändra städer är en naturlig del av vår utveckling och av tidens gång. Men det är inte alla byggprojekt som faller i god jord hos invånarna i en stad, eller hos de myndigheter som överser dem. Under 2000-talet i Västerås finns det tre sådana exempel, vilket […]

   
 • Öresundsbron

  Öresundsbron

  Öresundsbron, eller Öresundsförbindelsen, förbinder Sverige med Danmark, Malmö med Köpenhamn, och sträcker sig över Öresund. Att den officiellt kallas Öresundsförbindelsen beror på att den inte är en bro under hela sträckan, utan består av tunnel kilometerna närmast Danmark. Detta eftersom en högbros spann skulle ha inneburit en fara för flygtrafiken […]

   
 • Norra länken

  Norra länken

  Norra länken är ett byggnadsprojekt som pågått sedan slutet av 1980-talet och som är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt. Norra länken sträcker sig mellan Essingeleden vid Karlberg och avfarten mot Värtahamnen och Lidingö, från nordöst till nordväst om Stockholms centrum. Byggnationen av Norra länken påbörjades i slutet av 1980-talet, […]

   
 • Nya Slussen

  Nya Slussen

  Stockholms politiker har länge varit medvetna om behovet att åtgärda Slussen, antingen genom en total renovering av dess nuvarande utseende eller genom att helt bygga om Slussen. Sedan 1992 har ett flertal arkitekttävlingar utlysts för att ta fram förslag till ett nytt slussområde, men trots lika många vinnare som det […]

   
 • Hallandsåsen

  Hallandsåsen

  Genom horsten Hallandsåsen i Halland i södra Sverige har det under flera års tid byggts på en tunnel. Insprängd i berget tar den form i vad som har blivit ett av Sveriges berömdaste byggnadsprojekt som ännu pågår. Tanken är att den ska underlätta för järnvägstrafiken i området eftersom Hallandsåstunneln gör […]

   
 • Att driva byggentreprenad

  Att driva byggentreprenad

  Om du har varit anställd har du säkert någon gång drömt om att vara din egen chef. Att få bestämma dina egna arbetstider, lägga upp dagen efter eget huvud och ha full kontroll över finanser och arbetssätt lockar många till att starta upp ett eget företag. Visst är en egen […]

   
 • Citybanan

  Citybanan

  Stockholm har blivit en grogrund för nya, spännande byggnadsprojekt. Motorvägar dras om och stadsvyn är under ständig förändring, men det kanske största projektet av dem alla syns inte från ovan. Det är nämligen Citybanan som det nu satsas mycket resurser och prestige på från politikerhåll – och stockholmarna själva har […]