Öresundsbron, eller Öresundsförbindelsen, förbinder Sverige med Danmark, Malmö med Köpenhamn, och sträcker sig över Öresund. Att den officiellt kallas Öresundsförbindelsen beror på att den inte är en bro under hela sträckan, utan består av tunnel kilometerna närmast Danmark. Detta eftersom en högbros spann skulle ha inneburit en fara för flygtrafiken vid Köpenhamns flygplats, Kastrup. För att skapa en övergång mellan bron och tunneln byggdes en hel konstgjord ö, som kallas Pepparholm. Totalt är Öresundsförbindelsen 15,9 kilometer lång.

Långt innan konstruktionen av Öresundsförbindelsen inleddes hade man planerat att på något sätt förbinda det svenska fastlandet med Danmark. Idéerna till hur detta skulle kunna genomföras var mer eller mindre drastiska; ett radikalt förslag var att man skulle fördämma Öresund och länspumpa det för att kunna bygga på ”torra land”. När man till slut bestämde sig för en bro-och-tunnel-förbindelse valde man först mellan en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, och mellan Malmö och Köpenhamn. Som bekant föll valet på den senare förbindelsen, men planer finns fortfarande på att bygga en tunnel mellan de två andra städerna.Öresundsbron

Bygget av Öresundbron påbörjades år 1995, och invigdes år 2000. Totalt kostade förbindelsen mer än 20 miljarder kronor, om man inte räknar in de anslutningar på land som man fick bygga för runt 10 miljarder kronor. Trots de redan höga kostnaderna fanns intresse från dansk och i viss mån svensk sida att bygga en cykelbana över förbindelsen, vilket skulle ha kostat ytterligare 210 miljoner kronor. Det blev dock aldrig av, och förbindelsen består idag av motorväg och en dubbelspårig järnväg.

Även efter att det imponerande byggprojektet stod klart har man fortsatt att tillföra förändringar. I maj 2014 avslutades till exempel arbetet med att installera falluckor i bron. Det kanske låter konstigt, men falluckorna är inte designade för att öppnas under bilarna och låta dem falla till vattnet och en säker död. Istället handlar det om smala ”luckor” som sänker marken med några centimeter, vilket orsakar att bilen dyker på ett obehagligt sätt. Falluckorna är en åtgärd som vidtagits för att minska antalet fortkörare vid betalstationerna. Högsta tillåtna hastighet är där 30 kilometer i timmen, och om sensorerna vid stationen känner av att en bil kör fortare än så, varnas föraren. Om bilen efter detta inte saktar in aktiveras falluckorna, och föraren får en obehaglig överraskning.

Taggar