Turning Torso

Turning Torso är ett av de mest spektakulära byggnadsprojekten som någonsin har genomförts i Sverige. Även om det är svårt att jämföra dagens byggnader utifrån komplexitet och svårighetsgrad med forna tiders byggnadsprojekt eftersom de hade andra förutsättningar förr i tiden finns det en aspekt som fastslår att det är något […]