Turning Torso är ett av de mest spektakulära byggnadsprojekten som någonsin har genomförts i Sverige. Även om det är svårt att jämföra dagens byggnader utifrån komplexitet och svårighetsgrad med forna tiders byggnadsprojekt eftersom de hade andra förutsättningar förr i tiden finns det en aspekt som fastslår att det är något speciellt med Turning Torso. Aldrig någonsin tidigare har det nämligen funnits en högre byggnad på svensk mark. Faktum är att byggnaden inte bara har slagit svenskt rekord. När Turning Torso stod klart 2005 var det den högsta byggnaden i hela Norden och det rekordet står sig än idag.

Planerna för Turning Torso har funnits länge. Redan i slutet av 1990-talet lades de första tankarna fram på att byggnaden skulle uppföras i Malmö. Tidigt i processen tillfrågades den spanska arkitekten Santiago Calatrava som initiativtagarna bakom byggnaden ansåg ha rätt kompetens för att stå för ritningarna. Det blev också honom som valet föll på, vilket var spanjorens dittills största projekt i karriären. Det första spadtaget som markerade starten av konstruktionen av byggnaden togs 2001 och därefter följdes fyra intensiva år av byggarbete innan den slutligen kunde invigas. Turning Torso öppnades officiellt 27 augusti 2005.Turning Torso 22

En av de unika aspekterna av Turning Torso är att det är ett bostadshus. Medan andra skyskrapor ofta används för kontorsutrymme eller fungerar som tv-torn består Turning Torso endast av lägenheter för privatpersoner och andra intresserade. Tornet har också många allmänutrymmen för husets hyresgäster. Här finns exempelvis ett gym som de boende kan utnyttja liksom en reception i botten. Det var NCC som var entreprenör vid bygget och därmed ansvarade för byggnadens tillkomst. Idag är det HSB som står för fastighetsskötseln.

En av anledningarna till att Turning Torso har fått mycket internationell uppmärksamhet är den speciella designen. Eftersom huset tycks kröka sig runt sin egen axel skiljer den sig avsevärt från traditionella skyskrapor i exempelvis New York. Byggnaden består av 54 våningar och det finns fem hissar som ser till att hyresgästerna kan ta sig snabbt mellan våningsplanen. Totalt mäter Turning Torso drygt 190 meter. Dessutom finns det ett parkeringshus under byggnaden där de boende kan ställa bilen. Om du vill spara pengar på din bilåkning kan du använda dig av dieseloptimering.

Taggar