Citybanan

Stockholm har blivit en grogrund för nya, spännande byggnadsprojekt. Motorvägar dras om och stadsvyn är under ständig förändring, men det kanske största projektet av dem alla syns inte från ovan. Det är nämligen Citybanan som det nu satsas mycket resurser och prestige på från politikerhåll – och stockholmarna själva har […]