Stockholm har blivit en grogrund för nya, spännande byggnadsprojekt. Motorvägar dras om och stadsvyn är under ständig förändring, men det kanske största projektet av dem alla syns inte från ovan. Det är nämligen Citybanan som det nu satsas mycket resurser och prestige på från politikerhåll – och stockholmarna själva har höga förväntningar.

 

Citybanan heter järnvägstunneln som ska gå under Stockholm Central. Tanken är att den ska leda pendeltågen under marken istället för att trängas med de andra tågen på centralen, vilket ska leda till färre tågköer och fler punktliga avgångar. I dagsläget är ingången till centralen överbelamrad av tåg, och det har beräknats att 550 tåg antingen anländer eller avgår genom ”getingmidjan”, som infarten kallas på grund av trängseln, under en genomsnittlig dag. Byggnaden av Citybanan påbörjades 2009 och banan var ursprungligen beräknad att stå färdig 2017, men att det planerades att det skulle ta hela åtta år att få bygget klart är inte så konstigt när man ser ritningarna. Citybanan ska nämligen bli över sju kilometer lång när allt är klart, i vilken en 1,4 kilometer lång järnvägsbro förlagd till Årstaberg är inkluderad.

 

Citybanan är också planerad att skapa två nya pendeltågsstationer. Den första är Stockholm City, och den kommer att ersätta den som i dag heter Stockholm Central. Den nya stationen kommer att ligga på andra sidan centralen jämfört med dagens läge, vilket innebär att den kommer att byggas vid avgångarna för Arlanda Express. Den kommer att ha fyra spår fördelade på två plattformar, men den viktigaste egenskapen är förstås att den byggs under jorden. Drygt 40 meter ner under markytan räknar man med att Stockholm City kommer att ligga, och i Stockholms överbebyggda centrum är tanken med den lösningen att ytorna ska öka utan att det sker på bekostnad av framkomlighet ovan jord. Den andra pendeltågsstationen, som Citybanan ligger till grund för, är Odenplan, där Karlbergs tunnelbanestation i dag ligger. Med hjälp av direktanslutna rulltrappor mellan perrongerna ska det bli lättare att byta från pendeltåg till tunnelbana.Citybanan2

 

Bygget har nu varit igång i flera år med goda resultat. Det har gått så pass bra att det i december 2013 rapporterades att Citybanan kan bli klar ett år före utsatt tid. Det skulle i så fall innebära att trafik kan påbörjas i slutet av 2016. Visserligen är konstruktionen knivig eftersom det finns vatten under marken och byggarna måste se till att det är torrt i tunnlarna, men sprängningen har gått som planerat och ett stort antal arbetare har använts under byggets gång. Prislappen för Citybanan beräknas ligga på 16,8 miljarder kronor, men förhoppningen är att den minskade korvstoppningen vid Stockholm Central ska göra Citybanan till en vinstaffär i långa loppet.

Taggar