Stockholms politiker har länge varit medvetna om behovet att åtgärda Slussen, antingen genom en total renovering av dess nuvarande utseende eller genom att helt bygga om Slussen. Sedan 1992 har ett flertal arkitekttävlingar utlysts för att ta fram förslag till ett nytt slussområde, men trots lika många vinnare som det har funnits tävlingar har inget ännu hänt.

Den näst senaste tävlingsbidraget som vann var ”Nya Slussen”, och det förslaget presenterades för Stockholms politiker. Detta förslag blev dock mycket omdebatterat, och en ny tävling utlystes. Denna gång valdes ett förslag av arkitektbyråerna Foster+Partners och Berg Arkitektkontor, och detta förslag antogs också av den dåvarande majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige. Bygget var planerat att starta under 2013, men av en rad olika anledningar skedde aldrig detta.

En av dessa anledningar var att flera tunga namn inom byggindustrin menade att detaljplanen över den nya Slussen, som den ser ut idag, medför stor risk för översvämningar i tunnelbanan vid Slussen. Bland annat Klas Cederwall, som är professor emeritus i vattenbyggnad på KTH, menar att man i planerna inte har räknat med vad en stigande vattennivå i Mälaren kan få för konsekvenser. De anser att en expertgrupp måste se över planerna noggrant.Nya Slussen 2

En annan faktor som har försenat arbetet är att kostnaden för byggnationen kan bli betydligt högre än vad man först hade räknat med, så mycket som en miljard kronor dyrare. Detta skulle göra att den totala kostnaden för Nya Slussen blir nio miljarder kronor. Detta trots att före detta finansborgarrådet Sten Nordin vid flera tillfällen försäkrat att summan inte skulle överstiga de budgeterade åtta miljoner kronorna.

Detta har gjort att den nya rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset, som kom till makten i valet 2014, har stoppat allt byggarbete runt Slussen, och ska tillsätta en grupp som återigen ska se över projektet. Detta innebär att inga upphandlingar inför projektet kommer att ske och inga rivningsarbeten påbörjas, förrän de har kommit fram till vad de anser är en acceptabel lösning. Slussens framtid är således fortfarande, efter mer än 20 år, osäker.

På en byggarbetsplats som den runt Nya Slussen är det viktigt att byggarbetarna kan kommunicera med varandra, oavsett var på byggplatsen de befinner sig. Det kan därför vara en bra investering att hyra ett komradiosystem. Du kan bland annat hyra komradio på tpo.se.

Taggar