Just nu pågår febril aktivitet på många håll i Stockholm, en aktivitet som egentligen har pågått sedan i januari 2009, i samband med att man bygger Citybanan, en helt ny pendeltågstunnel som ska gå mellan Tomteboda och Stockholms södra. På vägen kommer dock den nya linjen att passera en helt ny station, som för närvarande har arbetsnamnet Stockholm Odenplan. Stationen ligger mycket riktigt också på Odenplan, närmare bestämt vid den nuvarande tunnelbanestationen på Odenplan. Pendeltågsstationen kommer att hamna under tunnelbanans gröna linje när den är färdig, vilket beräknas vara senast under 2017, då Citybanan planeras att tas i drift.

Den nya pendeltågsstationen kommer att ersätta den nuvarande Karlbergs pendeltågsstation, och kommer att ha två spår och en perrong. Från perrongen kommer man att kunna ta rulltrappor direkt upp till tunnelbanan, vilket förenklar byten mellan pendeltåg och tunnelbana i området – tidigare var man tvungen att gå från Karlberg till tunnelbanestationen S:t Eriksplan, vilket innebar en promenad på några hundra meter. Alla som någon gång har pendlat i Stockholms kollektivtrafik vet att en sådan promenad kan vara skillnaden mellan att komma i tid eller att missa sitt tåg och komma försent.

Inför att den nya stationen ska tas i drift har man också arbetat med att bygga en helt ny uppgång från spåren, som har fått namnet Vanadis. Den ligger vid korsningen mellan Dalagatan och Vanadisvägen. Man kommer från pendeltågsstationen också att kunna gå ut via de nuvarande uppgångarna från tunnelbanan, det vill säga runt själva Odenplan.Station_Odenplan_okt_2014c

Arbetet med stationen utförs av ett tyskt byggföretag vid namn Bilfinger Berger, som också bygger Vasatunneln, det tunnelavsnitt som stationen tillhör. Totalt har de en entreprenad till ett värde av 1,1 miljarder kronor. Själva entrén till stationen, samt stomkompletteringen, kommer dock att utföras av ett annat byggföretag, nämligen Q-gruppen.

Medan den nya pendeltågsstationen och Citybanan är något som involverar och påverkar hela Stockholm, finns det också byggprojekt som du kan genomföra utan att någon annan än du själv behöver vara inblandad. Ett sådant är att bygga ett attefallshus på tomten, som du inte ens behöver bygglov för att göra. Det finns ett brett utbud av olika attefallshus på Byggmax.se.

Taggar