Överallt byggs det för fullt och en stad där det syns särskilt är Göteborg. Just nu genomgår staden en nästintill total förändring där fastigheter ska byggas och broar ska rivas. Göteborg ska få sig ett ansiktslyft som staden stolt kan visa upp för omvärlden under Göteborgs 400-årsjubileum. Det är inte endast i Göteborg byggtrycket har ökat, utan under år 2016 spåddes byggbranschens investeringar öka med ca 3 procent. Framförallt är det flerbostadshus man vill bygga och då det råder bostadsbrist i ett flertal städer välkomnas förslaget med öppna armar från flera håll.

Svenska bostäder är dyrast i Europa

Projektet med flerbostadshusbyggandet gör att byggindustrin står sig stadigt, men det har även uppmärksammats att det kanske inte är så plånboksvänligt. Det har kommit fram uppgifter om att svensk byggindursti producerar EU:s dyraste bostäder, vilket väcker olika känslor. Sverige har ett varierande klimat med kall temperatur på vintern och medelmåttig temperatur på sommaren. Därför har Sverige alltid haft behov av ordentliga hus som är byggda för att hålla värme. Till exempel är dubbelglaserade glas väldigt vanligt här i Sverige, medan det är mer ovanligt utomlands i till exempel Storbritannien. Trots att bostäderna byggs ordentligt från grunden stiger huspriserna allt mer för varje år.

Överproduktion av dyra lägenheter

Portionen av folk som har råd att köpa ett hus eller lägenhet blir allt mindre ju högre priset går. Det ser heller inte ut som att priserna kommer sänka eller sakta in inom de närmsta åren. I vissa bostäder behövs det göras mögelsanering trots byggbolagens nogranna byggnation. De höga priserna kommer göra det väldigt svårt för den kommande generationen att köpa hus eller lägenhet. Det kan resultera i en överproduktion av hus och lägenheter som ingen har råd att köpa eller bo i. De svenska byggbolagen har tidigare fått kritik för sitt sätt att utnjyttja platsen de bygger på. Det sker ofta förseningar vilket gör att byggena drar ut på tiden och på så sätt kostar mer pengar för kommunen.