Genom horsten Hallandsåsen i Halland i södra Sverige har det under flera års tid byggts på en tunnel. Insprängd i berget tar den form i vad som har blivit ett av Sveriges berömdaste byggnadsprojekt som ännu pågår. Tanken är att den ska underlätta för järnvägstrafiken i området eftersom Hallandsåstunneln gör det möjligt för tågen att snedda mellan Båstad och Förslöv, vilket skulle förkorta restiden när tågen slipper åka runt Hallandsåsen. Det medför också att tågtrafiken kan utökas eftersom trafikstockning undviks. Bygget har mött stora utmaningar på vägen – bland annat har projektet kritiserats för att ha negativa effekter på miljön. Arbetet har dock fortskridit som planerat på senare tid och beräknas öppna för tågtrafik inom utsatt tid.

 

Att en tunnel skulle ge stora fördelar för tågtrafiken är ingen ny idé. Det insåg man redan 1975, när planeringen av tunneln inleddes. Därefter dröjde det till 1992 innan man började spränga sig igenom åsen, och det tog ytterligare 18 år innan man tog sig igenom till den andra sidan. Däremellan drogs Hallandsåsen med stora problem i och med att tidsplanen sprack och projektet blev betydligt dyrare än planerat. Det krävdes en omstart 2003 för att komma igång med arbetet igen, och nu återstår bara arbetet med att bygga själva tunneln. Enligt planen ska Hallandsåstunneln öppna 2015, och då beräknas den totala kostnaden ha uppgått till 10,5 miljarder kronor.Hallandsåsen2

 

Eftersom Hallandsåstunneln är en del av Västkustbanan har en del av syftet med bygget varit att låta fler tåg åka på sträckan utan att köer och stillastående tåg uppstår. En av de viktigaste aspekterna av Hallandsåstunneln är därför att den har dubbla spår. Det gör det möjligt att låta betydligt fler tåg trafikera sträckan än i dag – där det i dagsläget får plats med fyra tåg i timmen kommer kapaciteten i framtiden att öka till 24 tåg i timmen och det kommer också att kunna gå mer godstrafik på linjen. Dessutom kan tågen köra betydligt snabbare: 200 km/h jämfört med dagens 80 km/h.

 

Med tanke på den känsliga geologin runt Hallandsåsen – som blev känt för allmänheten i samband med miljöproblemen på 1990-talet – har kraven på att allt miljörelaterat går riktigt till varit höga. När tunneln nu slutförs är det därför en av de mest komplexa byggnadsprojekt som genomförts i Sverige. En specialtillverkad borr, Åsa kallad, har kallats in och lyckades till slut tränga igenom bergsmassiven. Med Hallandsåsen forcerad står nu inget i vägen för ett av Sveriges mest kontroversiella och mäktiga byggen.

Taggar