Om du är ansvarig för eller ägare av en fastighet är det viktigt att du sköter om drift och underhåll väl – att du arbetar med en aktiv fastighetsförvaltning. Om du snabbt tar hand om eventuella fel i byggnaden så kan du spara en hel del pengar på sikt genom att de inte får växa till sig. Om du till exempel har en läckande packning som inte byts direkt kan den orsaka stora kostnader genom att utveckla sig till en riktig vattenläcka istället.

Fastighetsförvaltning i bostadsrätter

I en bostadsrättsförening är det vanligtvis styrelsen som har det övergripande ansvaret för förvaltningen, det gäller både i nybyggda lägenheter såväl som i äldre fastigheter. I stora bostadsrättsföreningar såväl som små. Det är vanligt att man köper in fastighetsförvaltning av en extern part. Men i vissa fall kan man ha en anställd fastighetsskötare som är ansvarig.

Fastighetsförvaltning i offentliga fastigheter

I de fastigheter som ägs av en privat ägare, ett fastighetsbolag eller en offentlig institution finns oftast en intern driftfunktion som står för förvaltningen. I exemplet Nya Karolinska är förvaltningskostnaden fast och avtalad från början, men det normala är att det är en rörlig kostnad med vissa svårförutsägbara inslag.

Bemanna en förvaltningsavdelning

Det är en relativt sett stor skillnad mellan att vara förvaltare och att vara entreprenör, men det är inte ovanligt att folk rör sig mellan de sektorerna. Var inte rädd att anställa en erfaren byggprojektledare eller platschef på en position som förvaltningschef. Ofta är det så att om man är kunnig i den ena rollen så kan man snabbt anpassa sig till den andra. Särskilt om den person som du är intresserad av att anställa har en bakgrund inom ROT och renoveringar.