Säkert har du någon gång hört talas om radon, men för många är det snarare ett diffust begrepp än något som man tänker på i vardagen. Det borde du dock göra eftersom en för hög radonhalt i din bostad kan leda till hälsoproblem för dig och din familj. Vi berättar mer här.

Vad är radon?

Radon har den kemiska beteckningen Rn och är en radioaktiv gas. I berggrunden finns naturligt förekommande uran som bildar radium. När radium sedan sönderfaller bildas radon, en gas som kan ta sig in i vår inomhusluft och orsaka hälsoproblem. Det är omöjligt att veta om man har hög radonhalt i bostaden utan att göra en mätning eftersom gasen varken är synlig, luktar eller smakar något. Vill du undersöka om du har skadligt radon i din fastighet kan du kontakta https://radea.se/, ett företag som specialiserat sig på att mäta radon. Om man skulle upptäcka att radonhalten är för hög i bostaden kan de även vara behjälpliga med att tala om vad du måste göra för att sänka radonhalten. De säljer även mätningskit som du själv kan använda för att mäta din radonhalt i hemmet.

Idag tror man att så många som 300 000 hushåll kan ha för höga radonhalter. Genom att göra en mätning kan du vara på den säkra sidan. Är du fastighetsägare och exempelvis hyr ut bostäder är det extra viktigt att du har koll på radonhalten, annars kan du i värsta fall tvingas böta för att du inte vidtagit tillräckliga åtgärder.

Varför är radon skadligt?

Att andas in radioaktiv gas är naturligtvis inte bra. När halterna av radon blir för höga har det visat sig att det främst orsakar lungcancer. Idag vet man att radon är den största orsaken, efter rökning, till att man får lungcancer. Det tar dock lång tid att utveckla cancer om man bor i ett radonhus. I ungefär 15 år måste man vanligen exponeras för att sjukdomen ska utvecklas. Det finns dock de som är känsligare för radon än andra, till exempel rökare som redan utsätter sina lungor för påfrestning. Då kan det gå snabbare att bli sjuk. Det är dock omöjligt att säga om det är radonet eller cigarettröken som står bakom sjukdomen i de fallen.

Vill du hålla dig frisk och kry är det alltså en god idé att anlita Radea för en radonmätning. På så sätt kan du få reda på om radonhalten i din bostad ligger inom de ramar som anses hälsosamma. Det är en billig livförsäkring för dig och din familj.