Karolinska sjukhuset i Stockholm har länge varit en ledande plats för medicinsk forskning i Sverige. Det är ett sjukhus som även internationellt sett ligger i framkant inom mycket avancerad forskning inom olika områden i medicinen. Det är även ett sjukhus, som hade blivit lite till åren kommet, när man valde att sätta igång och renovera bygget. Nu har de första patienterna flyttats in i de nya lokalerna. Prislappen för Nya Karolinska är enligt ett fast pris via ett så kallat OPS-avtal (offentlig-privat samverkan), och var tänkt att sluta på svindlande 14,5 miljarder kronor. Men kostnaderna ökar.

Vad får man för pengarna?

Om man jämför byggets totala kostnad hittills, 26 miljarder kronor, med andra byggen så förstår man hur mycket pengar det handlar om. Notan för Nya Karolinska skulle räcka till två Slussen, 50 000 anställda sjuksköterskor under ett år eller 2,4 Hallandsåstunnlar. Vissa röster talar om att det blir ett av världens dyraste sjukhus sett till snittpris och kvadratmeter. För dessa 26 miljarder, som bygget ligger på hittills, får man 330 000 kvadratmeter totalyta och 630 enkelrum. I dessa har patienter tillgång till egen toalett, dusch samt övernattningsmöjligheter för anhöriga. På 12 våningsplan kommer detta moderna sjukhus vara och byggnadstiden är satt mellan 2010-2018.

Karolinska viktigt för Sverige

Även om det ursprungliga OPS-avtalet, en relativt oprövad metod, skulle ligga på 14,5 miljarder i totalkostnad så är det mycket som tyder på att kostnaderna skenat iväg. Det finns några få som menar på att man håller budget, medan de flesta säger att totalkostnaden för närvarande ligger på mer än 10 miljarder över det ursprungligt satta priset. Oavsett kostnader så kommer Sverige, genom Nya Karolinska, att kunna behålla sin position genom ett ledande sjukhus med markbrytande medicinsk forskning. Med nya lokaler, ny utrustning och mycket expertis kommer vi i och med detta bygge att fortsätta visa vägen och ligga i framkant inom internationell medicinforskning.