Få branscher är lika riskfyllda som bygg och det krävs ett seriöst ledarskap när det gäller tryggheten på alla plan där. Arbetsvardagen handlar om att nå resultat men det är minst lika viktigt att ledarskapet prioriterar medarbetares säkerhet när de utför jobbet.

Hur kan man i rollen som ledare garantera sin medarbetares trygghet på byggarbetsplatsen? Finns det direkta egenskaper som lämpar sig när det gäller ledarskap inom bygg? I den här artikeln tar vi upp trygghet och säkerhet inom bygg utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Bygg – en riskfylld bransch

Statistik visar att byggbranschen räknar med så mycket som tio olycksdrabbade per 1000 byggarbetare. Under [2018 skadades närmare 3700:https://www.byggnadsarbetaren.se/arbetslivets-svarta-lista-sa-farligt-ar-bygg/ svenska byggarbetare] i den grad att en sjukskrivning blev som följd. En hög siffra, vilket visar att det finns mycket att jobba med för att statistiken ska hamna på en mindre alarmerande nivå.

En stress på byggarbetsplatser är ett annat faktum som inte bara leder till riskfyllda moment utan även ett försämrat välmående bland medarbetare. En stressad arbetsvardag kan bland annat leda till en osund livsstil som i sin tur genererar allvarliga konsekvenser för individen. Alkohol- och drogproblem eller spelberoende är några exempel och här kan tidiga insatser av ledningen vara avgörande. Idag finns det omfattande utbildningsprogram:https://www.ljungsjoberg.se/ som hjälper arbetsgivare inte bara att hantera men även att motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Brister i planeringsfasen är en vanlig konsekvens av en stressad arbetsmiljö inom byggbranschen och även här är ett starkt ledarskap nyckeln. En god ledare ska i tidig fas finnas tillhanda för att stötta medarbetare och säkerställa att rätt resurser används från början.

Stöttning och personlig utveckling

En byggarbetsplats består av olika arbetsgrupper som tillsammans skapar en helhet, det vill säga byggföretaget som sådant. Det kan vara hantverkare, maskinförare, markarbetare, elektriker eller andra arbetsgrupper. Inom dessa jobbar människor med olika bakgrund, utbildning, förmågor och personligheter. För att garantera en välmående arbetsplats där samtliga medarbetare känner sig delaktiga och även motiverande krävs ett analyserande ledarskap. Det handlar om att fånga upp medarbetares egenskaper och utvecklingsmöjligheter. Vissa människor behöver ett mer engagerande stöttning från ledare än andra, vilket är viktigt att upptäcka i tid. Det finns även medarbetare som själva inte är medvetna om sin egen förmåga och kapacitet. I det sista fallet är ett personligt ledarskap A och O – inte bara för medarbetare i fråga utan även för hela teamet. Rätt stöttning till den enskilde medarbetaren är i längden gynnsamt för hela verksamheten.

Byggbranschen befinner sig i en välmående fas med goda utvecklingsmöjligheter för den som vill. Ett slags signum för det starka ledarskapet 2020 kommer utan tvekan att vara på det personliga planet i att göra medarbetare trygga i sin arbetsvardag både när det gäller säkerheten som sådan och själva arbetsuppgifterna. Trygga medarbetare vågar ta ansvar och det kan i längden leda till ett större engagemang inom gruppen.